วิธีสมัครสมาชิก ZenyMall

1. เพื่อเข้าแลกสินค้าจาก Turnover แลก Zeny ที่ Zenymall

Image

** ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

Image

การใช้งาน Zenymall

1. กรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้

Image

2. คลิกที่ Zenymall เพื่อเข้าเว็บ Zenymall.com

Image

2. คลิกที่ Zenymall เพื่อเข้าเว็บ Zenymall.com

Image